Ceník

Docházka Děti do 3 let věkuDěti 3+
2x v týdnu3 000,-Kč5 000,-Kč
3x v týdnu3 600,-Kč5 600,-Kč
4x v týdnu3 800,-Kč5 800,-Kč
5x v týdnu4 000,-Kč6 000,-Kč
Ceník platný k 1.7.2022

Do kategorie „děti do 3 let věku“ spadají i ty děti, které dovrší 3 roku v daný školní
rok, tzn. spadá do nižší cenové kategorie až do 31. 8. v daném roce.

Ceny jsou fixní na každý měsíc (nemění se dle počtu pracovních dní v měsíci). Dny
odchozené nad rámec nahlášené docházky rodič hradí v dalším měsíci. K ceníku se připočítává poplatek 300,-Kč na hygienické potřeby. Poplatek se hradí
v hotovosti oproti příjmovému dokladu, a to vždy do 10. dne v měsících březen,
červen, září, prosinec. Aktivity nad rámec běžného denního programu Vám budou účtovány zvlášť (divadla, výlety apod.).

Ceny jsou uvedeny bez stravného: dopolední docházka 78,-Kč/den, celodenní
docházka 96,-Kč/den.

Školkovné jako slevu na dani je možné uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v
daňovém přiznání, a to do výše minimální mzdy za daný rok.