Úvodem

Poskytneme Vašemu dítěti otevřenou náruč, pokud je jí zapotřebí.

Pokud je zvídavé, nabídneme mu možnosti k objevování.

Pokud je tvořivé, dáme mu prostor k seberealizaci.

Ať je dítě jaké je, vždy dáme mu dostatek podnětů k seberozvoji.