DocházkaDěti do 3 let věkuDěti 3+
2x v týdnu3 000,-Kč4 000,-Kč
3x v týdnu3 600,-Kč4 600,-Kč
4x v týdnu3 800,-Kč4 800,-Kč
5x v týdnu4 000,-Kč5 000,-Kč
Ceník platný k 1.7.2022

Do kategorie „děti do 3 let věku“ spadají i ty děti, které dovrší 3 roku v daný školní
rok, tzn. spadá do nižší cenové kategorie až do 31. 8. v daném roce.

Ceny jsou fixní na každý měsíc (nemění se dle počtu pracovních dní v měsíci). Dny
odchozené nad rámec nahlášené docházky rodič hradí v dalším měsíci. K ceníku se připočítává poplatek 300,-Kč na hygienické potřeby. Poplatek se hradí
v hotovosti oproti příjmovému dokladu, a to vždy do 10. dne v měsících březen,
červen, září, prosinec. Aktivity nad rámec běžného denního programu Vám budou účtovány zvlášť (divadla, výlety apod.).

Ceny jsou uvedeny bez stravného.

Školkovné jako slevu na dani je možné uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v
daňovém přiznání, a to do výše minimální mzdy za daný rok.