Informace

Poskytneme Vašemu dítěti otevřenou náruč, pokud je jí zapotřebí.

Pokud je zvídavé, nabídneme mu možnosti k objevování.

Pokud je tvořivé, dáme mu prostor k seberealizaci.

Ať je dítě jaké je, vždy dáme mu dostatek podnětů k seberozvoji. 🙂

Dětská skupina Smíšci je určena pro děti od 1 roku do předškolního věku. Děti mohou být do školičky příjímány kdykoliv během roku. K dětem přistupujeme individuálně, s respektem a láskou ♥. Jsme členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.

Sídlíme na adrese Staňkova 8a (u parku Lužánky). Školička se skládá ze dvou tříd, šatny, kuchyně, jídelny a sociálního zázemí. Součástí školičky je soukromé hřiště ve vnitrobloku s herními prvky.

Cenově jsme jedna z nejlevnějších dětských skupin. Nedoplácíte již za žádné výlety, návštěvy např.solné jeskyně či dětské centra ani divadla. K ceně se připočítává pouze stravné. Platíte pouze dny, které odchodíte, přeplatek se Vám odečítá v příštím měsíci. Na školkovné lze uplatnit slevu na dani, která je ve výši minimální mzdy pro daný rok.

Péči zajišťují kvalifikované chůvy. V rámci vzdělávání a péče respektujeme jedinečnost dítěte. Během denních programů si budeme hrát, vzdělávat se, poznávat. Samozřejmostí je výtvarná činnost, hudební a pohybové aktivity a především pobyt venku. Další aktivity v rámci dopoledního programu: divadlo, návštěva solné jeskyně, návštěva dětských center, canisterapie, jóga pro děti.