Informace

Poskytneme Vašemu dítěti otevřenou náruč, pokud je jí zapotřebí.

Pokud je zvídavé, nabídneme mu možnosti k objevování.

Pokud je tvořivé, dáme mu prostor k seberealizaci.

Ať je dítě jaké je, vždy dáme mu dostatek podnětů k seberozvoji. 🙂

Dětská skupina Smíšci zajišťuje hlídání dětí předškolního věku, a to podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění, a vyhlášky č. 284/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny, v platném znění.

Sídlíme na adrese Staňkova 8a, Brno-Ponava (u parku Lužánky), kdy součástí školičky je soukromé hřiště ve vnitrobloku.

Péči zajišťují kvalifikované chůvy. V rámci vzdělávání a péče respektujeme jedinečnost dítěte. Během denních programů si budeme hrát, vzdělávat se, poznávat. Samozřejmostí je výtvarná činnost, hudební a pohybové aktivity a především pobyt venku. Pravidelně budeme pořádat kulturní akce pro děti (např. divadlo, výlet apod.).