Základní informace o dětské skupině

Dětská skupina Smíšci poskytuje péči o děti od 1 roku do předškolního věku. Děti mohou být do školičky příjímány kdykoliv během roku. K dětem přistupujeme individuálně, s respektem a láskou ♥. Jsme členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.

Sídlíme na adrese Staňkova 359/8a (u parku Lužánky). Součástí školičky je soukromé hřiště ve vnitrobloku s herními prvky.

Péči zajišťují kvalifikované chůvy. V rámci vzdělávání a péče respektujeme jedinečnost dítěte. Během denních programů si budeme hrát, vzdělávat se, poznávat. Samozřejmostí je výtvarná činnost, hudební a pohybové aktivity a především pobyt venku. Další aktivity v rámci dopoledního programu: divadlo, návštěva solné jeskyně, návštěva dětských center, canisterapie, jóga pro děti.

 Do dětské skupiny může být přijato dítě za následujících podmínek: věk dítěte minimálně 1 rok, zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině, potvrzení od lékaře o povinném pravidelném očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace a vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem).