Dětská skupina

Poskytneme Vašemu dítěti otevřenou náruč, pokud je jí zapotřebí.

Pokud je zvídavé, nabídneme mu možnosti k objevování.

Pokud je tvořivé, dáme mu prostor k seberealizaci.

Ať je dítě jaké je, vždy dáme mu dostatek podnětů k seberozvoji. 🙂

Dětská skupina Smíšci zajišťuje hlídání dětí předškolního věku, a to podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění, a vyhlášky č. 284/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny, v platném znění.

Smíšci příjímají děti od dvou let (při volné kapacitě a domluvě, od jednoho roku). Kapacita skupiny je 12 dětí na den. Provoz je zajištěn v nebytovém prostoru v 1. patře bývalé soukromé anglické školky, a to na adrese Staňkova 8a, Brno-Ponava (u parku Lužánky). Součástí budovy je soukromé hřiště ve vnitrobloku.

Péči zajišťují kvalifikované chůvy. V rámci vzdělávání a péče respektujeme jedinečnost dítěte. Během denních programů si budeme hrát, vzdělávat se, poznávat. Samozřejmostí je výtvarná činnost, hudební a pohybové aktivity a především pobyt venku. Pravidelně budeme pořádat kulturní akce pro děti (např. divadlo, výlet apod.). Pokud bude zájem ze strany rodičů, zajistíme výuku cizího jazyka, popřípadě jiného kroužku.

Jsme tu nejen pro děti, ale také pro rodiče. Otevírací dobu přizpůsobíme potřebám rodičů. V budoucnu plánujeme pořádat různé vzdělávací akce také pro rodiče.