Chůvy

Bc. Petra Svobodová
(předsedkyně spolku, ředitelka a chůva dětské skupiny Smíšci)

Vystudovala obor Sociální práce a penitenciární péče na katedře Primární pedagogiky a sociální práce. V novém školním roce si bude dodělávat obor Předškolní pedagogika, v rámci pomaturitního dálkového studia. Absolvovala kurz „Základy pedagogiky a psychologie pro práci s batolaty a předškoláky aneb s tebou mě baví den.“ Získala osvědčení z webináře „Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie“. Dále prošla školením „Jak si založit vlastní dětskou skupinu.“
Od svých patnácti let jezdila na tábory jako praktikantka, zároveň se věnovala jednodenním akcím pořádaným pro děti v její rodné vesnici (Den dětí, Čarodějnice, apod.). Později působila jako vychovatelka na škole v přírodě. V plnoletosti vypomáhala v mateřské škole přes letní prázdniny. Následně zde získala zaměstnání, nejprve jako pedagog, poté jako asistent pedagoga u autistického chlapce.
Poslední rok působila jako vedoucí chůva v dětské skupině, kde našla motivaci k založení své vlastní dětské skupiny.

Bc. Kateřina Nováková
(chůva dětské skupiny Smíšci)

Vystudovala obor Sociální pedagogika a volný čas na katedře Sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, specializaci Speciální pedagogika. V současné době bude nastupovat na navazující magisterské studium Sociální práce. Absolvovala kurz „Základy pedagogiky a psychologie pro práci s batolaty a předškoláky aneb s tebou mě baví den.“ V rámci skautingu absolvovala čekatelskou zkoušku (psychologie, pedagogika, zdravověda, hospodaření, historie skautingu).
Od svých šesti let je členem skautu. V patnácti letech se stala vedoucí skupiny dívek, které měla na starosti další tři roky. Kromě výchovy dívek se průběhu celého svého působení ve skautu podílela na organizaci akcí nejen ve skautu, jako jsou tábory, oslavy, setkání, ale i pro veřejnost ve spolupráci s dalšími organizacemi.
V rámci praxe ve středisku volného času získala stálé místo dobrovolníka, kde pracovala další dva roky. Podílela se na tvorbě programů a aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, aktivním trávení jejich volného času, účastnila se tří příměstských táborů a větších akcí pro veřejnost. Po dokončení studia nastoupila jako chůva do dětské skupiny.